Bilförsäkring är ett måste om man ska kunna använda sin bil, åtminstone måste man teckna den obligatoriska trafikförsäkringen. På samma sätt förhåller det sig med en MC, även där måste man teckna en trafikförsäkring. Det är egentligen inte så stor skillnad på en bilförsäkring och en motorcykelförsäkring. Den största skillnaden är att premien generellt är